Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy Policy

Privacy policy

1. Uw persoonlijke data – wat houdt dit in?  
 

Persoonlijke gegevens hebben betrekking op een levend individu die door deze data geïdentificeerd kan worden. Identificatie kan gebeuren louter door de informatie, of in samenwerking met andere informatie die in het bezit is van de verwerkingsverantwoordelijke, of die mogelijks in diens bezit zal komen.  

Het verwerken van persoonlijke gegevens wordt bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Cfr. GDPR (General Data Protection Regulation). 
 

2. Wie is verantwoordelijk voor het beheren van mijn informatie?  
 

Deze website behoort tot en wordt beheerd door vzw Ontspanning en Vakantie: wij zijn ook de verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat wij beslissen hoe en voor welke doeleinden uw persoonlijke gegevens verwerkt worden.  
Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en het gepast verwerken van eender welke persoonlijke informatie die u verstrekt.  

Wij zullen uw persoonlijke gegevens veilig houden en de door u verstrekte informatie te gebruiken volgens de toepasselijke privacy en gegevensbeschermingswetten en de voorwaarden van dit privacybeleid.  
 

3. Welke informatie verzamelen wij?  
 

Wanneer u een formulier invult op onze website, kan u gevraagd worden de volgende gegevens in te vullen:  

  • Uw naam 
  • E-mailadres 
  • Adres 
  • Telefoonnummer 

 

U mag echter onze website ook anoniem bezoeken.  
Wij verzamelen tevens de gebruiksinformatie van onze website door middel van cookies (zie onderstaande paragraaf 9).  
 

4. Hoe gebruiken wij uw informatie?  
 

De informatie die u verstrekt kan op verschillende manier gebruikt worden:  

  • Teneinde waarvoor u de informatie ter beschikking stelde 
  • Teneinde u te kunnen antwoorden op uw vragen 
  • Teneinde de inhoud te kunnen afstemmen op uw profiel 
  • Voor statistische doeleinden wanneer wij onze aangeboden diensten evalueren 
     

5. Hoe beschermen wij de informatie van bezoekers?


Wij implementeerden verschillende veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te bewerkstelligen. 
Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen in beveiligde netwerken en is enkel toegankelijk voor een bepaald aantal personen, die speciale toegangsrechten hebben tot deze systemen, en die verplicht zijn deze informatie geheim te houden. Wanneer u uw persoonlijke informatie raadpleegt, wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde server. Alle gevoelige informatie die u verschaft, wordt overgedragen via SSL-technologie (Secure Socket Layer), en vervolgens in onze databank versleuteld zodat het enkel kan geraadpleegd worden zoals hierboven beschreven staat.  

  

6. Met wie delen wij uw informatie?


Wij verkopen, verhandelen, of geven uw persoonlijke identiteitsinformatie niet door aan externe partijen tenzij wij u een voorafgaande kennisgeving bezorgen, behalve zoals hieronder beschreven. Onze onderneming valt niet onder de term  “externe partijen”. Deze omvat ook niet de website-hosting partners of andere partijen die ons bijstaan bij de werking van onze website, het beleid van onze onderneming, of het verlenen van diensten aan u, zolang deze partijen ermee instemmen om deze informatie confidentieel te behandelen. Wij behouden ook het recht uw informatie vrij te geven wanneer wij van mening zijn dat dit aangewezen is om de wet te eerbiedigen, ons online beleid te versterken, of onze en andermans rechten, eigendom of veiligheid te beschermen. Informatie waaruit de identiteit van de bezoeker niet kan afgeleid worden, mag echter wel verschaft worden aan andere partijen voor marketing-, reclame- of andere doeleinden.  

  

7. Wanneer kunnen wij u in de toekomst contacteren?

Wij zouden u graag informatie bezorgen over onze eigen producten en diensten, en ook deze van geselecteerde derde partijen. Wij behouden het recht dit te mogen doen via post, telefoon, e-mail of SMS, tenzij u ons op de hoogte gebracht heeft dat u op deze manier niet wenst gecontacteerd te worden.  

Wij zullen steeds vragen dat u voorafgaand bevestigt, dat u toestemt dat wij derde partijen toestaan u te contacteren via e-mail.  
Indien u uw voorkeuren wenst aan te passen die betrekking hebben op de manier waarop wij uw gegevens kunnen gebruiken voor directe marketing, neemt u dan contact op met onze diensten via privacy@florealgroup.be
 

8. Hoe lang houden wij uw informatie bij?


Wij beschikken over een systeem van bewaringsperiodes om te verzekeren dat uw informatie alleen bewaard wordt terwijl het nodig is voor relevante doeleinden of om tegemoet te komen aan wettelijke voorwaarden. Wanneer uw informatie niet langer vereist is, zullen wij ons verzekeren dat deze op een veilige manier uit onze systemen verwijderd wordt. Specifiek gezien behouden wij gegevens zolang deze gangbaar blijven; tot 6 jaar na het kalenderjaar waarop deze betrekking hebben.  
 

9. Cookies 

Onze website gebruikt cookies om u van andere gebruikers van onze website te kunnen onderscheiden. Dit helpt ons om u een aangename ervaring te bezorgen wanneer u onze website raadpleegt, en laat het ons toe om onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken, en waarvoor wij deze aanwenden, kunt u onze Cookies Policy raadplegen.  
 

10. Hoe heeft u toegang tot uw informatie en kunt u deze updaten?

 
U heeft het recht om een kopie aan te vragen van de informatie die wij over u bezitten. Indien u een kopie wenst van bepaalde of alle informatie die betrekking heeft op uw persoon, gelieve te e-mailen naar privacy@florealgroup.be of schrijf ons aan op het onderstaand adres. Gelieve rekening te houden met het feit dat wij hiervoor een kleine administratieve kost kunnen aanrekenen zodat deze per post aan u bezorgd kan worden.  

Floreal Holidays
Watteeustraat 2-6
1000 Brussel

Wij willen ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie correct en up-to-date is. U mag ons vragen om informatie waarvan u denkt dat deze incorrect is te verbeteren, of te verwijderen.  
 

11. Verdere verwerking


Indien wij wensen uw persoonlijke gegevens voor nieuwe doeleinden wensen te gebruiken, die niet beschreven staan in deze Gegevensbeschermingsaankondiging, dan zullen wij u een nieuwe aankondiging bezorgen waarin een toelichting staat over het nieuwe gebruik van uw gegevens, alvorens de verwerking en bepalen van de relevante doeleinden en verwerkingsvoorwaarden van deze nieuwe doeleinden. Wanneer nodig zullen wij uw voorafgaande toestemming vragen voor de nieuwe verwerking van uw gegevens.  
 

12. Heeft dit privacybeleid ook betrekking op gelinkte websites?

 
Onze website bevat links naar andere websites. Dit privacybeleid geldt enkel voor deze website, dus wanneer u op een link klikt naar een andere website raden wij u aan om hun eigen privacybeleid te raadplegen.  
 

13. Hoe houden we dit privacybeleid up-to-date?

  
Wij herzien ons privacybeleid regelmatig en plaatsen elke update op onze webpagina.  
Dit privacybeleid werd het laatst geüpdatet op 04/05/2021.  
 

14. Wie kunt u contacteren indien u vragen heeft over dit privacybeleid?  

Gelieve onze diensten te contacteren indien u vragen heeft over ons privacybeleid of over de informatie die wij over u bezitten.  
Per e-mail: privacy@florealgroup.be of schrijf ons aan op volgend adres:

Floreal Holidays
Watteeustraat 2-6
1000 Brussel

 

Essentiële cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van de website, en kunnen daarom niet uitgezet worden.
Indien u wenst dat deze cookies geblokkeerd worden, dient u het aanvaarden van cookies uit te zetten in uw browserinstellingen. Opgelet: wanneer u dit doet, kan dit ervoor zorgen dat deze website langer reageert, of dat sommige functies niet meer toegankelijk zijn.
Essentiële cookies slaan nooit persoonlijke informatie op teneinde u als gebruiker te identificeren: alle informatie is anoniem.

Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt om de functionaliteit van de website te verbeteren. Bijvoorbeeld de integratie van een cookie om uw voorkeuren op een filterbare pagina te houden.
Functionele cookies slaan nooit persoonlijke informatie op teneinde u als gebruiker te identificeren: alle informatie is anoniem.
We raden aan om deze cookies te accepteren om de volledige ervaring te kunnen benutten.

Prestatiecookies

Deze cookies laten ons toe de bezoeken en het verkeer naar onze server te verzekeren, en het functioneren van de website veilig te stellen.
Alle verzamelde informatie wordt anoniem opgeslagen en kan door ons niet gebruikt worden om u te identificeren.

Analytische cookies

Deze cookies zijn geïmplementeerd om het gedrag van de bezoeker te analyseren, om deze in de toekomst beter te kunnen dienen.
Alle data die verzameld wordt, wordt anoniem opgeslagen en kan niet meer gelinkt worden aan de bezoeker.

Advertentiecookies

Deze cookies zijn ingesteld door de advertentiepartners die in deze website geïmplementeerd zijn. De informatie kan gebruikt worden door de partners om een gebruikersprofiel op te bouwen om de aanbieding van informatie op deze of andere websites te verbeteren.
De partners kunnen geen persoonlijke informatie opslaan, zij kunnen de informatie op de website gebruiken om een anoniem doelprofiel op te stellen. Re-marketingacties behoren tot dit type cookies.

 

 

Cookie voorkeuren

Toen u de website voor de eerste keer bezocht, heeft u uw cookievoorkeuren kunnen instellen.
In het geval dat u deze voorkeuzen wenst te bekijken en ze te veranderen, gelieve op onderstaande knop te klikken.

Ontvangst en faciliteiten voor groepen

Een vakantie voor iedereen tegen een aangepast tarief

Onovertroffen prijs-kwaliteitverhouding

Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit