Campings Vakantieparken Business
Campings Vakantieparken Business
Online Reservatie

OITS, een nieuwe partner

EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE VOOR SOCIAAL TOERISME (OITS)

Het Internationale Organisatie voor Sociaal Toerisme (OITS) werd in 1963 in België opgericht door Arthur Haulot en heeft tot doel het toerisme voor allen te promoten op internationaal vlak. Naast de maatschappelijke zetel in Brussel heeft de internationale organisatie nog 170 vestigingen actief in 35 landen in Amerika, Europa en Afrika.

Het OITS is opgebouwd uit verschillende structuren, naargelang het land in kwestie. Deze structuren zijn zeer uiteenlopend, zo zijn er vennootschappen, coöperatieve verenigingen, ziekenfondsen, vakbonden, nationale overheden, lokale en regionale autoriteiten, universiteiten, stichtingen enz..

Sinds 2006 baseert de organisatie zich op de grote principes van de Verklaring van Montreal over de rechten van de mens. Om het sociaal toerisme een duwtje in de rug te geven, heeft het OITS haar schouders gezet onder de sensibilisering van de verschillende bevoegde overheden inzake hun sociaal beleid rond toerisme en de good practices om de vakantiedrempel voor zoveel mogelijk mensen te verlagen. Om dit doel te bereiken, heeft de organisatie het Europees Forum en het Wereldwijd congres over sociaal toerisme opgezet. Deze organisatie voert studies rond sociaal toerisme en neemt deel aan Europese en internationale projecten (Calypso, Globaal partnerschap duurzaam toerisme enz. …).

Tot slot wil het OITS een echt uitwisselings- en dienstenplatform worden voor zijn leden, waaronder Floreal, en duurzaam toerisme kunnen aanbieden op diverse niveaus (economisch, sociaal…), solidair en toegankelijk voor allen.

WIST U DIT AL …?

  • Volgens een studie van Europ Assistance ging 66 % van de Belgen in 2011 met vakantie (langer dan 4 opeenvolgende nachten), hetgeen ook betekent dat 34 % van de Belgen thuisbleef om diverse, voornamelijk financiële, redenen;
  • Voor zomervakanties van gemiddeld 14 dagen waren volgende vakantiebestemmingen in 2011 het populairst bij de Belgen: Frankrijk (34 %), Spanje (12 %), Italië (11 %), Turkije (7 %) en tot slot Griekenland (4 %);
  • Gemiddeld besteedde de Belg in 2011 zo'n € 2 865 aan zijn vakantie (€ 1 619 aan de horeca en € 1 245 aan reiskosten);
  • Het cliënteel van de centra (voor sociaal toerisme) bestaat in Wallonië voor 30 % uit werknemers, 19,5 % (vervroegd) gepensioneerden, 11,5 % arbeiders. Dan volgen de studenten, het onderwijzend personeel, zelfstandigen, kaderleden, huismoeders en -vaders, arbeidsongeschikten en werkzoekenden. Slechts 7,5 % van de respondenten waren andersvaliden of begeleiders van een persoon met een handicap.

Newsletter